Steen Thomsens blog

Steen Thomsens blog

Debat

Danske Kronikker

SkAT fortjener en bedre ledelse

PrivatPosted by Steen Thomsen 29 Dec, 2015 18:15:47

Den statslige styrelse SKAT har på det seneste været ramt af nogle alvorlige skandalesager. SKAT står for opkrævningen af told, skatter og afgifter i Danmark samt for at inddrive gæld til det offentlige. Det går normalt udmærket. Danmark har et af verdens mest effektive it-baserede skattesystemer, hvor langt hovedparten af alle skattebetalinger håndteres effektivt og gnidningsløst.

Men på det sidste er de dårlige nyheder væltet ind. Blandt andet er Styrelsen blevet bedraget for mindst 6.2 milliarder kroner (formentlig mere) i refusion af udbytteskat til udenlandske investorer. Et stort it-system EFI til inddrivelse af skat har måttet opgives. Og der har været knas med ejendomsvurderingerne. Det er sager, som svækker tilliden til systemet, men desværre er mistilliden ikke helt ny. Da opdelingen mellem departement og styrelse blev gennemført i 2012 var begrundelsen således også ”at genoprette tilliden”.

Det rejser spørgsmålet om der er noget grundlæggende galt med ledelsesstrukturen i SKAT, det der er med et moderne udtryk kaldes governance modellen.

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterede fredag den 25.9 i regeringens handlingsplan ’SKAT ud af krisen’, der skulle løse problemerne. Der skal tilføres flere ressourcer (350 årsværk til inddrivelse og 50 årsværk til kontrol med udbytteområdet) i forhold til de besparelser der ellers var planlagt. Samtidig hjemsendte SKAT en række hårdt prøvede mellemledere. Der er også planer om at tilføre nye kompetencer: i samarbejde med et Advisory Board skal der udarbejde en ny rekrutteringsstrategi for SKAT.

Skatteminister Karsten Lauritzens planer virker sympatiske. Det er godt, at man nu vil gøre noget ved problemerne. Men desværre er det usikkert om de gode intentioner fører til noget, hvis der ikke laves grundlæggende om på strukturen.

Først og fremmest må SKATs politiske mandatet gøres langt enklere end i dag, hvor der administreres efter ca 50 komplicerede skattelove, ca 50 afgiftslove og næsten 50 bekendtgørelser. Det siger sig selv at en så kompliceret struktur er et administrativt selvmål. EFI systemets sammenbrud er et direkte resultat af denne kompleksitet, der er helt uhåndterlig. Kerneopgaven – core business - må være at inddrive et politisk vedtaget skatteprovenu så effektivt som muligt.

Næste skridt man være en professionalisering af ledelsen. Advisory boards har normalt kun kosmetisk effekt, fordi de i realiteten ingen indflydelse har. Hvis man vil gøre en forskel, skal SKAT have en rigtig bestyrelse bemandet af nogen, der ved noget om området. Bestyrelsen skal ansætte og afskedige styrelsens direktør og udforme styrelsens strategi med et mandat fastsat af politikerne, der jo ikke skal blande sig i administrative opgaver. En lignende model har været med til at rette op på Finanstilsynet, hvor der tidligere var en række problemer blandt andet med hensyn til kompetenceniveauet. En professionel bestyrelse kan også skærme Styrelsen mod politikerne.

En ny bestyrelses fremmeste opgave vil være at sikre sig en kompetent ledelse. Det er absolut på tide, at SKAT nu skal til at rekruttere relevante kompetencer. Det er svært at se, hvordan man tidligere uden disse kompetencer har forestillet sig at opkræve 950 milliarder kroner (ca halvdelen af Danmarks nationalprodukt) og styre 6.500 medarbejdere med et budget på 5 milliarder. SKAT lider ikke bare af ”djøficering” men også af en tung hale af tidligere kommunalt ansatte. Dermed med forsynder Styrelsen sig mod en ret indlysende regel: embedsmændene skal vide noget om det, de har med at gøre! Direktør Jesper Rønnow Simonsen - der efter eget udsagn ikke er blevet advaret nok mod skandalerne - har eksempelvis en baggrund i Kulturministeriet og Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning!

Det ville også være relevant for en professionel bestyrelse at tildele direktionen hensigtsmæssige incitamenter, som tildeles direktionen. Det er ubegribeligt, at lanceringen af det nu skrottede IT system åbenbart uløste bonusudbetalinger til direktionen.  • Comments(0)//blog.steenthomsen.com/#post77