Steen Thomsens blog

Steen Thomsens blog

Debat

Danske Kronikker

Hvordan får vi flere store virksomheder i Danmark?

PrivatPosted by Steen Thomsen 29 Dec, 2015 18:21:08

Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBSEn række af de store danske virksomheder har i de senere år vokset sig så store, at Danmark er blevet et koncernland med flere ansatte i udlandet end i Danmark. Koncernerne tjener godt med penge hjem til Danmark, og de tegner sig for hovedparten af den danske indsats i forskning og udvikling. Uden dem var vi er fattigt udkantsområde. Men vi hviler på laurbærerne. De fleste af dem blev skabt af vores bedsteforældre, og vi har ikke som USA formået at skabe nye giganter som Google eller Facebook. Vi kan ikke blive ved med at leve på fortidens succes, og skal vi have noget at leve af fremover, er vi nødt til at stille spørgsmålet, hvad skal der til for at skabe store virksomheder i dagens Danmark?

Det er umuligt at vide, hvem der bliver fremtidens vindervirksomheder. Næsten det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at de starter med at være små. Vi kan ikke skabe nye vindervirksomheder alene gennem erhvervspolitik, men vi kan skabe rammer, der forbedrer deres muligheder for at vokse frem.

Grundlæggende er der to veje til storhed i erhvervslivet: børsnotering eller det lange seje træk.

De unge amerikanske IT giganter er skabt via venturekapital og børsnotering. Det danske børsmarked er for tiden ikke ligefrem befordrende for håbefulde vækstvirksomheder, og det kunne der godt gøres noget ved. Pensionskasserne kunne eksempelvis overveje om der ikke trods alt var en forretningscase i at investere i danske virksomheder. Det er interessant, at et land som Israel trods langt vanskeligere rammevilkår har formået at skabe et blomstrende venture miljø for opstartsvirksomheder.

Vi kan også gøre det nemmere for virksomhederne at tage det lange seje træk.

Hvis man ser på det amerikanske eksempel, er mange af de nye successer skabt inden for IT, og man kan spørge, hvad der blev af den danske IT industri. Vi havde jo muligheder inden for mobiltelefoni (Storno, TDC), økonomisystemer (Navision), satellitkommunikation (Thrane og Thrane) m.v. Men som alt for ofte blev virksomhederne solgt til udlandet og blev ikke til noget. Man kan sige meget godt om udenlandsk ejerskab, men det er ikke sådan, de store danske koncerner skabes.

Vi skylder altså at interessere os for et langsigtet dansk ejerskab. Fondsejerskabet er baggrunden for mange af Danmarks succesvirksomheder. Men fondsstiftelse straffes i dag skattemæssigt, hvor stifterne i stedet burde have skattefradrag for at donere deres formue til samfundsgavnlige formål. De aktuelle planer om at lempe skatten ved fondsstiftelse viser sig desværre at være en paradeforestilling. En god start på at sikre fremtiden for dansk erhvervsliv ville være at sikre fuld skattemæssig succession til erhvervsfonde.

I familievirksomhederne er der tilsvarende skattemæssige problemer i forbindelse med generationsskifte. Man kan diskutere, om det er rimeligt at opkræve arveafgift, så længe pengene bliver i virksomheden, og efterfølgerne ikke realiserer en kapitalgevinst.

I det hele taget er den høje danske beskatning af kapitalindkomst en hindring for skabelsen af store virksomheder både på børsmarkedet og via familievirksomhederne. Den indebærer, at udenlandsk kapital har en konkurrencefordel, der er med til at svække danske virksomheders vækst og flytte arbejdspladser til udlandet.

Skattesystemet bærer altså et medansvar for den manglende dynamik i dansk erhvervsliv, men det er nok ikke bare et spørgsmål om penge. Efter forbillede fra kapitalfondene og andre betragter mange unge det som en stor succes at tjene en formue på at afhænde deres virksomheder. Det er nærmest en slags ideal at komme ud af det på den måde. Og ”køb og sælg fra” mentaliteten er blevet overtaget af den offentlige iværksættervejledning, der nærmest fra dag 1 opfordrer iværksætterne til at tænke over deres ”exit strategi”.  • Comments(0)//blog.steenthomsen.com/#post78