Steen Thomsens blog

Steen Thomsens blog

Debat

Danske Kronikker

Disruption er ikke bare et modeord

PrivatPosted by Steen Thomsen 29 Dec, 2015 18:41:44

Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at mange erhvervsfolk nu begynder at tale om “disruption”. Det er jo mange år siden, vi først hørte om ny teknologi, innovation og informationssamfundet. Hvad er det nye? Er det ikke bare gammel vin på nye flasker? Nogle vil måske også mene, at disruption er noget der foregår i IT industrien i USA, og derfor ikke vil få den store betydning herhjemme.

I bogen The Second Machine Age fra 2014 af Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee får vi noget af forklaringen på, hvorfor disruption kan vise sig at være mere end et modeord. Forfatterne argumenterer for, at den kumulative effekt af produktivitetsgevinsterne ved IT først nu for alvor begynder at vise sig. Det er ikke nyt, at der i årtier har været hastige produktivitetsgevinster på IT, der skønsmæssigt fordobler produktiviteten hvert andet år (Moores lov). Det nye består dels i at produktiviteten på i forvejen velfungerende produkter fortsætter med at øges dramatisk og dermed skaber kvalitative forandringer som selvkørende biler eller kunstig intelligens, der faktisk kan bruges til noget. Derudover er volumen på IT udstyret og dets samfundsmæssige betydning nu vokset så meget, at gevinsterne får langt større gennemslagskraft. Der findes ikke bare computere på ethvert kontor og i enhver fabrik. IT gennemtrænger forretningsmodellerne og skaber strukturforandringer i næsten alle brancher, selv om de er så forskellige som bankvæsen, transport og musik. Bankfilialerne erstattes i stigende grad af mobile banking. En Tesla kendes som en ”IPAD på hjul”. Netflix og Itunes har udkonkurreret biografer og pladespillere.

Potentialet er enormt og ser ud til at berøre hele samfundet .

Selvkørende biler er allerede nu en realitet og kan fuldstændig revolutionere ikke bare persontransport, men hele transportområdet.

På energiområdet indebærer Moores lov, at solenergien vil vinde, og vindenergien vil tabe. Årsagen er, at solenergi er elektronik og omfattet af Moores lov, mens vindenergien er mekanik, hvor produktiviteten i sammenligning vokser med sneglefart. På sigt vil solenergien yderligere presse priserne på de etablerede energikilder som olie og kul, der allerede nu udfordres af skiffergassen.

Undervisning revolutioneres allerede af internetbaseret undervisning kendt under betegnelse Massive Open Online Courses (MOOCs), og det er kun vanetænkning, der bestemmer, hvor hurtigt de slår igennem. Man kan populært sagt vælge mellem dyr personlig undervisning af svingende kvalitet og gratis on-line undervisning af de bedste lærere i verden.

Sundhedsområdet vil også på sigt blive revolutioneret, fordi teknologien allerede i dag gør det muligt at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patients arveanlæg. Det har allerede længe stået klart, at DNA arbejder som et kompliceret program, der styrer kroppens processer.

Inden for detailhandelen er det et spørgsmål om tid, hvor længe der skal sidde nogen ved kassen.

Det store teknologiske potentiale tyder på en lys økonomisk fremtid. Dette til forskel fra pessimismen blandt økonomer som økonomiprofessor og tidligere finansminister Larry Summers , der taler om ”sekulær stagnation” på baggrund af de senere års svage økonomiske vækst. En af grundene er måske, at teknologien omdefinerer grænserne for hvad der er erhverv og hvad der er privat. Gratis ydelser som Facebook ,Youtube, Google Map eller Gmail indgår ikke i nationalproduktet, men udkonkurrerer producenter der tidligere udbød deres ydelser på markedsvilkår – for eksempel postvæsenet eller de forlag der tidligere udgav ordbøger og landkort.

Det ser ud som om hele dansk erhvervsliv vil blive forandret af den igangværende teknologiske revolution ligesom det blev forandret af tidligere revolutioner. Denne gang kommer det bare til at gå meget hurtigere, og det er farligt at sove i timen. Sådan set er løsningen enkel: det drejer sig om at stige på toget – eller blive kørt over.

  • Comments(0)//blog.steenthomsen.com/#post80